YENİ HABERLER > İhale Makale

İhale Konusu işte Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi Yönünden Değerlendirilmesini Teminen ihaleyi Gerçe...

İhale konusu işte Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi yönünden değerlendirilmesini teminen ihaleyi gerçekleştiren idareden Genelge kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmiş ve idare tarafından gönderilen cevap yazısında ihale sürecine ihale işinin personel servisi hizmeti zaruri olup, tasarruf tedbirlerinin bu hususta uygulanması mümkün olmadığından ihale süreci yürütülmüş ve yeni bir işlem tesis edilmemiştir gerekçeleri belirtilerek ihale sürecine devam edileceği karar alması (İşte Gerçek Kamu yararı)

Devamı

SPK’nın Konut üretimine Katkı Sağlamak Hedefiyle "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"...

SPK’nın konut üretimine katkı sağlamak hedefiyle "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki değişikliği yürürlüğe girdi

Devamı

ihale Sözleşme Fesihleri...

ihale sözleşme fesihleri

Devamı

ihalelerde Alt Yüklenici Çalıştırılması...

ihalelerde alt yüklenici Çalıştırılması

Devamı

ihale Sözleşme Devri...

ihale Sözleşme Devri

Devamı

Yapım İhale Fesihleri...

Yapım İhale fesihleri

Devamı

ihalenin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden önce Gerçekleştirildiği Ve Zeyilname Yapılm...

ihalenin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden önce gerçekleştirildiği ve zeyilname yapılmasının mümkün olmadığı

Devamı

Bakım-Onarımlar için Yapılan ihaleler Tasarruf Genelgesi Kapsamı Dışında Kaldı...

Bakım-Onarımlar için Yapılan ihaleler Tasarruf Genelgesi Kapsamı Dışında kaldı

Devamı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 B Kapsamında Yapılacak İhaleler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 b Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar

Devamı

İhale şartnamesinde Fİndeks Raporunun istenilmesi (İhale şartnamelerinde idareler ZİHNİ SİNİR FİKİRLER ...

İhale şartnamesinde Fİndeks raporunun istenilmesi (İhale şartnamelerinde idareler ZİHNİ SİNİR FİKİRLER yaratmada sınır tanımıyor )

Devamı

Elektrik Zamlarının İhalelere Etkisi...

Elektrik zamlarının İhalelere Etkisi

Devamı

İsteklinin Kamu ihale Kurmunudan Aşırı Düşük Savunmasının Tekrardan incelenmesi ile iligi KİK E Başvurus...

İsteklinin Kamu ihale kurmunudan aşırı düşük savunmasının tekrardan incelenmesi ile iligi KİK e Başvurusu

Devamı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden ihale Yetkilisince Aynı Tarihte Onaylanan ihale Komisyonu Karar...

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden ihale yetkilisince aynı tarihte onaylanan ihale komisyonu kararı ile iptal edilmelerinde ihale itirazları

Devamı

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesine istinaden Geç Kalınan İhale itirazen şikayet Başvurusu...

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesine istinaden geç kalınan İhale itirazen şikayet Başvurusu

Devamı

İhalenin İptali Kararı...

İhalenin İptali Kararı

Devamı

İhale Şikayet Ve İhale İtirazen Şikayet Başvurusuna İlişkin Kararlar...

İhale Şikayet ve İhale İtirazen Şikayet Başvurusuna İlişkin Kararlar

Devamı

Kamu İhale İşlemlerinin İvedi Yargılama Usulü Kapsamında Değerlendirilmesi...

Kamu İhale İşlemlerinin İvedi Yargılama Usulü Kapsamında Değerlendirilmesi

Devamı

İhalelerde Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Hükümler...

İhalelerde Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Hükümler

Devamı

KİK (Kamu İhale Kurulu )Kapsamında Yer Alan İdareler...

KİK (Kamu İhale Kurulu )Kapsamında Yer Alan İdareler

Devamı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yer Alan İşler...

2886 sayılı Devlet İhale kanunu Kapsamında Yer Alan İşler

Devamı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yer Alan idareler...

2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında yer alan idareler

Devamı

İDARENİN İHALE BORCU ÖDEMELERİNDE ZAMANAŞIMI...

İDARENİN İHALE BORCU ÖDEMELERİNDE ZAMANAŞIMI

Devamı

Devlet Malzeme Ofisi ihale Yönetmeliğindeki Değişikliklere Ait önemli Hususlar...

Devlet Malzeme Ofisi ihale Yönetmeliğindeki değişikliklere ait önemli hususlar

Devamı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişikliğnden özetler...

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişikliğnden özetler

Devamı

Yapım İhalelerinde Bina Tamamlama Sigortasının Katkısı Olurmu ?...

Yapım İhalelerinde Bina Tamamlama Sigortasının Katkısı olurmu ?

Devamı

YÜKLENİCİNİN İHALE SÖZLEŞMESİNDEN DÖNEREK MENFİ ZARARININ GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKKI...

YÜKLENİCİNİN İHALE SÖZLEŞMESİNDEN DÖNEREK MENFİ ZARARININ GİDERİLMESİNİ İSTEME HAKKI

Devamı

İHALE HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE FAZLA VEYA MÜKERRER ÖDEME...

İHALE HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE FAZLA VEYA MÜKERRER ÖDEME

Devamı

Yapım İhale Firmalarının İnşaat Demiri İzleme Sistemi...

Yapım İhale Firmalarının İnşaat Demiri İzleme Sistemi

Devamı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİY...

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ

Devamı

SGK Yapım İşleri ihale Raporlamasında Birim Ve Asgari İşçilik Hesaplama...

SGK Yapım İşleri ihale Raporlamasında Birim ve Asgari İşçilik Hesaplama

Devamı

Kat Karşılığı Yapım ihale Danışmanlık Hizmeti...

Kat karşılığı Yapım ihale Danışmanlık Hizmeti

Devamı

Yapım ihalelerinde Menfi Zarar Hesabı...

Yapım ihalelerinde menfi zarar hesabı

Devamı

İhale Uzmanlık Rapor Hazırlama...

İhale Uzmanlık Rapor Hazırlama

Devamı

Hizmet Alım İhale Danışmanlık Hizmeti...

Hizmet Alım İhale Danışmanlık Hizmeti

Devamı

İhale Dosyası inceleme Raporu...

İhale dosyası inceleme raporu

Devamı

İhale Hakediş Ödemeleri Danışmanlık Hizmeti...

İhale Hakediş Ödemeleri Danışmanlık Hizmeti

Devamı

İhale İptalleri Hukuku Süreçleri...

İhale İptalleri hukuku süreçleri

Devamı

ihale Sözleşme Devri Hizmetlerimiz...

ihale Sözleşme Devri Hizmetlerimiz

Devamı

İhale Sözleşme Feshi Hukuk Süreci Hizmetlerimiz...

İhale sözleşme Feshi Hukuk Süreci hizmetlerimiz

Devamı

ihale Sözleşme Fesih Sürecinde Danışmanlık...

ihale sözleşme fesih sürecinde Danışmanlık

Devamı

İhale Sözleşme Sürecinde Danışmanlık...

İhale Sözleşme Sürecinde Danışmanlık

Devamı

ihale Yasaklamalarının Kaldırılması...

ihale yasaklamalarının Kaldırılması

Devamı

İhale Ortak Girişimleri...

İhale Ortak Girişimleri

Devamı

ihalelerde Alt Yüklenici Çalıştırılması...

ihalelerde alt yüklenici Çalıştırılması

Devamı

ihalelerde Yapılan Kesintiler Danışmanlık Hizmeti...

ihalelerde yapılan kesintiler Danışmanlık Hizmeti

Devamı

Yapım İhale İnşaat Danışmanlık Hizmeti...

Yapım İhale İnşaat Danışmanlık Hizmeti

Devamı

itirazen şikayetler için İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz...

itirazen şikayetler için İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz

Devamı

Yurt Dışı şirketlere İhale Danışmanlık Hizmeti...

Yurt dışı şirketlere İhale Danışmanlık Hizmeti

Devamı

İhalelerde Alt Yüklenici Sorumulukları...

İhalelerde Alt Yüklenici Sorumulukları

Devamı

Yapım İhalesinde Geçici Kabul Süreci...

Yapım İhalesinde Geçici Kabul süreci

Devamı