YENİ HABERLER > İhale Makale

İhalelerde Alt Yüklenici Sorumulukları...

İhalelerde Alt Yüklenici Sorumulukları

Devamı

Yapım İhalesinde Geçici Kabul Süreci...

Yapım İhalesinde Geçici Kabul süreci

Devamı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Devamı

Arsa Sahibinin Müteahhidin Zararını Tazmini Suretiyle Sözleşmeyi Fesih Hakkı...

Arsa Sahibinin Müteahhidin Zararını Tazmini Suretiyle Sözleşmeyi Fesih Hakkı

Devamı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Devamı

Kat Karşılığı Temlik...

kat karşılığı temlik

Devamı

Kat Karşılığı Temlik (Devir)...

Kat Karşılığı Temlik (Devir)

Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Ve Dikkat Edilecek Hususlar...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Devamı

Anayasa Mahkemesi, Kamu Arazisi üzerindeki izinsiz Yapılar ile ilgili Kanun Hükmünün iptaline Karar Verd...

Anayasa Mahkemesi, kamu arazisi üzerindeki izinsiz yapılar ile ilgili kanun hükmünün iptaline karar verdi

Devamı

YURT DIŞINDA YAPIM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUNLUĞUNU...

YURT DIŞINDA YAPIM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUNLUĞUNU TEVSİK AMACIYLA EKAP’A KAYDEDİLMESİ

Devamı

Alt Yüklenici iş Bitirme Belgesi...

Alt yüklenici iş bitirme belgesi

Devamı

İŞ DENEYİM BELGESİNİN TANIMI...

İŞ DENEYİM BELGESİNİN TANIMI

Devamı

Kamu İnşaat Sözleşmeleri (Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan ihaleler )...

Kamu İnşaat Sözleşmeleri (Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler )

Devamı

Kişiler Arasındaki İnşaat Sözleşmeleri...

Kişiler Arasındaki İnşaat Sözleşmeleri

Devamı

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri...

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri

Devamı

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar...

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Devamı

İhalede Yerli Malı Belgesi...

İhalede yerli malı belgesi

Devamı

Hizmet Alım İhalelerinde Teminat Mektupları...

Hizmet alım İhalelerinde Teminat mektupları

Devamı

İHALEDE İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMASI...

İHALEDE İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMASI

Devamı

İhale Yeterlik Bilgiler Tablosunda 2021-2022 Yıllarına Ait Toplam Ciro Tutarlarının Sırasıyla ****1,29 T...

İhale yeterlik bilgiler tablosunda 2021-2022 yıllarına ait toplam ciro tutarlarının sırasıyla ****1,29 TL - ****0,98 TL olarak beyan edildiği, söz konusu tutarların EKAP üzerinden ulaşılan verilerle uyumlu olduğu, başvuruya konu ihalede istekli tarafından sağlanması gereken asgari toplam ciro tutarının iddiaya konu 3’üncü kısım için (11.225.845,84 x %20=) 2.245.169,17 TL, iddiaya konu 5’inci kısım için (6.759.972,92 x %20=) 1.351.994,58 TL olduğu, bu itibarla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 2022 yılına ait toplam ciro tutarının ihalede istenilen asgari koşulu sağladığı hk

Devamı

EKAP üzerinden ihaleye Gönderilen “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Ve/veya Numun...

EKAP üzerinden ihaleye gönderilen “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıya istinaden anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen işletme kayıt belgesinin idareye sunul

Devamı

idarece ihale Sınır Değerin Altında Teklif Veren isteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Tal...

idarece ihale sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasının kamu ihale mevzuatına uygun şekilde yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerektiği hk

Devamı

Yapım ihalesine ilişkin Olarak Yapılan itirazen şikâyet Başvuruları ihale itirazlarının Haklı Olması Ge...

Yapım ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları ihale itirazlarının haklı olması gerekçesi ile ödenen başvuru bedelini ödememek için direnen Kamu İhale Kuruluna şikayet Bedelinin Faizi ile ödettirilmesine ait karar

Devamı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE FESİH NEDENLERİ...

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE FESİH NEDENLERİ

Devamı

Servis Taşımacılığı ihale Konusu işlerde Kullanılacak Araçalara Ait İhale Komisyonlarının Veya isteklile...

servis taşımacılığı ihale konusu işlerde kullanılacak araçalara ait İhale komisyonlarının veya isteklilerin takip etmesinde faydalı olacağını düşündüğümüz yetki belgesi sorgulama sayfası

Devamı

İş Sahibinin Yüklenicinin İşi İfa Etmesini Engelleyerek Veya İnşası Tamamlanmış Taşınmaz Yapıyı Haklı Bi...

İş Sahibinin Yüklenicinin İşi İfa Etmesini Engelleyerek Veya İnşası Tamamlanmış Taşınmaz Yapıyı Haklı Bir Neden Olmaksızın Teslim Almayarak Alacaklı Temerrüdüne Düşmesi Halinde Yüklenicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı

Devamı

İhale Tekliflerinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar...

İhale Tekliflerinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Devamı

Açık Veya Gizli Ayıpların işsahibi Tarafından Derhal Bildirilmesi Gerektiğine, Gizli Ayıplarda Dahi Bu B...

açık veya gizli ayıpların işsahibi tarafından derhal bildirilmesi gerektiğine, gizli ayıplarda dahi bu bildirimin ayıbın ortaya çıkmasından hemen sonra yapılması gerektiği

Devamı

Geçici Hakedişlerden Alıkonulan Noksanlık Kesintileri...

Geçici Hakedişlerden Alıkonulan Noksanlık Kesintileri

Devamı

Geçici Kabulden Sonra Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı...

Geçici Kabulden Sonra Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı

Devamı

İmar Mevzuatına Aykırı Yapılmasında İdari Para Cezası...

İmar Mevzuatına Aykırı Yapılmasında İdari Para Cezası

Devamı

Yüklenicinin idareden Alacağı Tutarın Geçici Veya Kesin Teminat Olarak Kullanılması...

Yüklenicinin idareden alacağı tutarın Geçici veya Kesin Teminat Olarak Kullanılması

Devamı

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI...

YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Devamı

YAPIM İŞLERİ İŞ ARTIŞ SÜRECİ...

YAPIM İŞLERİ İŞ ARTIŞ SÜRECİ

Devamı

Yapım işlerinde çalışılmayacak Günler...

Yapım işlerinde çalışılmayacak günler

Devamı

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞ BEDELLERİ...

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞ BEDELLERİ

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde, iş Artışı Ve Eksilişi Bedelinin ödenmesi...

anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, iş artışı ve eksilişi bedelinin ödenmesi

Devamı

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞ BEDELLERİ...

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞ BEDELLERİ

Devamı

KAMU YAPIM İŞLERİNDE GECİKMELERİN KAYNAKLARI VE SÖZLEŞMELERDE SÜRE UZATIMI...

KAMU YAPIM İŞLERİNDE GECİKMELERİN KAYNAKLARI VE SÖZLEŞMELERDE SÜRE UZATIMI

Devamı

YILLARA SARİ İNŞAAT YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ...

YILLARA SARİ İNŞAAT YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Devamı

YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİM TARİHİ OLARAK İTİBAR TARİHİNİN ESAS ALINMASI ...

YILLARA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİM TARİHİ OLARAK İTİBAR TARİHİNİN ESAS ALINMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Devamı

YAPIM İŞLERİNDE GECİKME CEZASININ MİKTAR VE KAPSAMI...

YAPIM İŞLERİNDE GECİKME CEZASININ MİKTAR VE KAPSAMI

Devamı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI...

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Devamı

İSG (İŞ Sağlığı Ve Güvenliği) Yapım İhalelerindeki Rolü...

İSG (İŞ Sağlığı ve Güvenliği) Yapım İhalelerindeki Rolü

Devamı

İhale Firmalarının ihale Süreçlerini Her Aşamasını Güncel Takip Edeceği Tek ihale Platformu Yayın Hayat...

İhale Firmalarının ihale süreçlerini Her aşamasını Güncel Takip edeceği Tek ihale platformu yayın Hayatına Başlamıştır

Devamı

ihalelerde Yeni Fiyat Analizinde Uygulanacak Rayiçleri...

ihalelerde yeni fiyat analizinde uygulanacak rayiçleri

Devamı

ihale ilanı Ve ihale Sonuçları ...

ihale ilanı ve ihale sonuçları

Devamı

ihale Geçici Kabul İtibar Tarihi Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi...

ihale Geçici Kabul İtibar Tarihi Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

Devamı

Kamu ihaleleri Kapsamına Giren Yapım işlerinde Uygulanacak Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamasına ilişkin D...

Kamu ihaleleri kapsamına giren yapım işlerinde uygulanacak artırımlı fiyat farkı hesaplamasına ilişkin düzenleme

Devamı