Hizmetlerimiz

MBS İhale Danışmanlık  Merkezi 2002 yılında Türkiye’nin ilk İHALE HUKUKU ve Danışmanlık Hizmetleri veren Firma olarak kurulmuş, İhale konularında hizmet veren ihale departmanı, bir çok  ihalede ihale danışmanlık ve ihale hukuku konularında firmalara  eşlik etmektedir

   

                                              www.ihalekik.com Site Üyelerimize Verilecek Hizmet Konu Başlıkları
         İhale Sorunlarınızda Çözüm ve Öneriler / Başvuru Dilekçelerinizdeki noksanlıkların Tespiti için Özel Destek Hattı
İhale İtirazları

Zeyilname
İdare itirazları
KİK itirazen şikayet
İhale İptalinin İptali
Aşırı Düşük İtirazları
Meslek Ahlakına Aykılık
İhale Ortak Girişimleri v.b

Adli / İdari Başvuları KİK in RED Kararlarına Karşı Başvular
İhale Yasaklamalarının Kaldırılması
İtirazen şikayet Bedellerinin iadesi

 

İhaleleri Sözleşme Sorunları

iş programları
fiyat farkları
gecikme cezaları
yeni birim fiyatlar
sözleşme değişiklikleri
geçici ve kat’i kabuller
yer tesliminde gecikmeler
işin süresinin uzatılması
geçici ve kesin hak edişler
all risk sigorta poliçeleri
iş artışları ve iş eksilişleri
kesin teminat ve ek kesin teminatlar
revize birim fiyatların uygulanması
yüklenicinin teknik personel hususları
hakediş ödemelerinde yapılacak kesintiler
ihale sözleşme feshi ve tasfiye işlemleri
sözleşmenin 4735 sayılı kanun çerçevesinde devredilmesi

Yargı Başvuruları
  • İhale Fesih Dava Açma
  • Tespit Dava Süreçleri
  • Yüklenicinin Sözleşme Fesih Gerekçeleri
  • İdarenin Sözleşme Feshine Karşı Dava Açılması
  • Fesih öncesi Teminatın Yürütmeyi Durdurma Başvuları
  • İhale Feshinde Yüklenicinin Uğramış olduğu Zararlar
  • İdarenin Yeniden ihaleye çıkması Kamu zararının Tahsili 

                                                     İHALE SÜREÇLERİNDE VERDİĞİMİZ HİZMET KONULARIMIZ

ihale hukuku