İHALE FESİHLERİ > Sözleşmenin tasfiyesi

ihale Sözleşmesinin Sonlandırılıp Hesabın Tasfiye Edilmesinde Gelir Kaydedilmesi Gereken Kesin Teminatın...

ihale sözleşmesinin sonlandırılıp hesabın tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi

Devamı

ikmal inşaat Sözleşmesinin Teknik Zorunluluk Nedeniyle Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle 4735 Sayılı KİSK...

ikmal inşaat sözleşmesinin teknik zorunluluk nedeniyle tasfiye edilmiş olması nedeniyle 4735 sayılı KİSK'nın 24 ve YiGŞ'nin 22 maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkin karar

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalayan Firmanın ihalenin Tasfiye Sürecinde Yüklenicinin iş için Harcadığı Giderler A...

ihale sözleşmesi imzalayan firmanın ihalenin tasfiye sürecinde yüklenicinin iş için harcadığı giderler aldığı malzemeler, yaptığı masraflar nedeni ile ticari yaşamının zarara girdiğini ayrıca kâr kayb

Devamı

ihalenin Tasfiye Talebi Kabul Edilerek Tasfiye Hesabından Geriye *m3 Taş Payının Kaldığı Kabul Edildiğin...

ihalenin tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye *m3 taş payının kaldığı kabul edildiğinden, davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak

Devamı

ihalenin Keşif Artışları ile Bitmemesi Nedeniyle Tasfiye Kabul Tutanağı Düzenlendiği Taraflar Arasında i...

ihalenin keşif artışları ile bitmemesi nedeniyle tasfiye kabul tutanağı düzenlendiği taraflar arasında ihtilafsız 10 hakediş imzalandığı ancak işin kesin hesabının çıkartılmadığı müfettiş raporu ile y

Devamı

İhale Sözleşmesinin iş Sahibince Mücbir Sebeplerle Tasfiye Edildiği Davacının imalât ile Haksız Fesih id...

İhale sözleşmesinin iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80'inden dah

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalandıktan Sonra Uyuşmazlık çıkmış Olsa Bile, Sözleşme Hükümlerinden Bağımsız Olarak...

ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun'a eklenen

Devamı

4734 sayılı kanuna Göre ihalesi Yapılan Ve Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih itibariyle Devam Eden Söz...

4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmelerde imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle bu ma

Devamı

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı...

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı

Devamı

Davacının Tasfiye Talebi Kabul Edilerek Tasfiye Hesabından Geriye Kalan Parke Taş Payının Kaldığı Kabul ...

davacının tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye kalan parke taş payının kaldığı kabul edildiğinden davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadı

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile ihale Edilen işin Sonucu Maliyeti Artmış Olup Bu Halde iş Artışının %10...

Anahtar teslimi götürü bedel ile ihale edilen işin sonucu maliyeti artmış olup Bu halde iş artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından

Devamı

ihalede Yüklenicinin Kârına Karşılık Sözleşme Bedelinin %80 ile Sözleşme Fiyatlarıyla Yaptığı işin Tutar...

ihalede yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80 ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5'inin verilebilmesi için işin tamamlanmış ancak tamamlanan işin bedeli

Devamı

ihale işinin Tasfiye Edildiğinden Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Düşük Bedelle Tamamlanması Söz K...

ihale işinin tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı

Devamı

Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşme 4735 Sayılı KİSK'nın 23 Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'...

mahkemece taraflar arasındaki sözleşme 4735 sayılı KİSK'nın 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât i

Devamı

Anahtar Teslimi Alüminyum Giydirme Cephe İnşaat Yapı İşleri Sözleşmesi'nden" Kaynaklanmış Olup, Fesi...

Anahtar Teslimi Alüminyum Giydirme Cephe İnşaat Yapı İşleri Sözleşmesi'nden" kaynaklanmış olup, fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalat bedelinin ödenmesi ve haksız fesih nedeniyle uğradığı z

Devamı

ikmâl inşaatı Sözleşmesinin Teknik Zorunluluk Nedeniyle Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle 4735 Sayılı KİS...

ikmâl inşaatı sözleşmesinin teknik zorunluluk nedeniyle tasfiye edilmiş olması nedeniyle 4735 sayılı KİSK'nın 24 ve YiGŞ'nin 22 maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın

Devamı

ihalenin Tasfiye Talebi Kabul Edilerek Tasfiye Hesabından Geriye *m3 Taş Payının Kaldığı Kabul Edildiğin...

ihalenin tasfiye talebi kabul edilerek tasfiye hesabından geriye *m3 taş payının kaldığı kabul edildiğinden, davacının payını zamanaşımı süresi içinde istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak

Devamı

İhale Sözleşmesinin iş Sahibince Mücbir Sebeplerle Tasfiye Edildiği Davacının imalât ile Haksız Fesih id...

İhale sözleşmesinin iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât ile haksız fesih iddiasıyla ilgili bir talebi olmayıp, iş tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80'inden dah

Devamı

ihale işinde Taraflar Arasındaki Sözleşmede Dava Dışı iş Sahibinin Yüklenicilere Uygulayacağı Cezanın Ta...

ihale işinde taraflar arasındaki sözleşmede dava dışı iş sahibinin yüklenicilere uygulayacağı cezanın taşerona oransal olarak yansıtılacağına dair bir hüküm yer almadığı sözleşmede bilirkişilerce hesa

Devamı

 ihalede Tasfiye Kesin Hesabı çıkartılmış Olup O Dava Dosyasında Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda %...

 ihalede tasfiye kesin hesabı çıkartılmış olup o dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda %8,8 oranında üç defa iş artışı gerçekleştiği hakedilen bedel ve yapılan ödemeler dikkate alınara

Devamı

Sözleşmede Olmayan Ancak işin Yapıma Başlanması Sırasında Uygulama Projesinin Esasına Dayanan Bir Konuda...

Sözleşmede olmayan ancak işin yapıma başlanması sırasında uygulama projesinin esasına dayanan bir konuda revizyona gidilmesi sonucu ilave iş gerektiren imalatların götürü bedelin % 10 üzerinde gerçekl

Devamı

ihale Sözleşmesi imzalandıktan Sonra Uyuşmazlık çıkmış Olsa Bile, Sözleşme Hükümlerinden Bağımsız Olarak...

ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra uyuşmazlık çıkmış olsa bile, sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak idarenin kamu gücüne dayanarak ve tek yanlı olarak tesis ettiği 4735 sayılı Kanun'a eklenen

Devamı

4734 sayılı kanuna Göre ihalesi Yapılan Ve Bu Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarih itibariyle Devam Eden Söz...

4734 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden sözleşmelerde imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle bu ma

Devamı

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı...

Yüklenicinin İşi Vadesinde Yetiştirmeyeceğinin Anlaşılması Üzerine Sözleşmeden Dönme Hakkı

Devamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel ile ihale Edilen işin Sonucu Maliyeti Artmış Olup Bu Halde iş Artışının %10...

Anahtar teslimi götürü bedel ile ihale edilen işin sonucu maliyeti artmış olup Bu halde iş artışının %10'dan fazla olması sebebiyle işin sözleşme fiyatlarıyla yaptırılması olanağı bulunmadığından

Devamı

ihalede Yüklenicinin Kârına Karşılık Sözleşme Bedelinin %80 ile Sözleşme Fiyatlarıyla Yaptığı işin Tutar...

ihalede yüklenicinin kârına karşılık sözleşme bedelinin %80 ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki farkın %5'inin verilebilmesi için işin tamamlanmış ancak tamamlanan işin bedeli

Devamı

ihale işinin Tasfiye Edildiğinden Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Düşük Bedelle Tamamlanması Söz K...

ihale işinin tasfiye edildiğinden sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanması söz konusu olmadığı

Devamı

Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşme 4735 Sayılı KİSK'nın 23 Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'...

mahkemece taraflar arasındaki sözleşme 4735 sayılı KİSK'nın 23 ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. maddesine göre davalı iş sahibince mücbir sebeplerle tasfiye edildiği davacının imalât i

Devamı

ikmâl inşaatı Sözleşmesinin Teknik Zorunluluk Nedeniyle Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle 4735 Sayılı KİS...

ikmâl inşaatı sözleşmesinin teknik zorunluluk nedeniyle tasfiye edilmiş olması nedeniyle 4735 sayılı KİSK'nın 24 ve YiGŞ'nin 22 maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın

Devamı

İHALE SÖZLEŞMELERİNİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ...

İHALE SÖZLEŞMELERİNİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ

Devamı

Kamu İhale Sözleşmelerinin Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Sona Erdirilmesi...

Kamu İhale Sözleşmelerinin Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Sona Erdirilmesi

Devamı

Sözleşme Tasfiye Sonrası iş Ve işlemlerfiyatlar, idare Ve Diğer idarelerdeki Fiyatlar Ve Piyasa Rayiçler...

sözleşme Tasfiye sonrası iş ve işlemlerfiyatlar, idare ve diğer idarelerdeki fiyatlar ve piyasa rayiçleri ile yaklaşık maliyete esas fiyatların birlikte değerlendirilmesi sonucu her bir iş kalemine ai

Devamı

Sözleşme Tasfiyesinde Yatırılan Sözleşme Bedeli Karşılığı Olan Karar Pulu Ve Damga Vergisinin iadesi Hk...

sözleşme tasfiyesinde yatırılan sözleşme bedeli karşılığı olan karar pulu ve damga vergisinin iadesi hk

Devamı