İHALE FESİHLERİ > Kat karşılığ sözleşme feshi

YÜKLENİCİNİN İFLASI * İŞ SAHİBİNİN İFLASTAN ÖNCE YÜKLENİCİYE İŞ BEDELİNİ ÖDEMESİ...

YÜKLENİCİNİN İFLASI * İŞ SAHİBİNİN İFLASTAN ÖNCE YÜKLENİCİYE İŞ BEDELİNİ ÖDEMESİ

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Feshi...

kat karşılığı inşaat sözleşmesinin Feshi

Devamı

Müteahhide İşin Gecikmeden İfası İçin İhtarda Bulunulması Ve Süre Verilmesi...

Müteahhide İşin Gecikmeden İfası İçin İhtarda Bulunulması ve Süre Verilmesi

Devamı

Arsa Sahibi, Yaptığı Muayene Neticesinde Veya çok Açık Olduğu için Herhangi Bir Muayeneye Gerek Kalmadan...

Arsa sahibi, yaptığı muayene neticesinde veya çok açık olduğu için herhangi bir muayeneye gerek kalmadan tespit ettiği ayıpları

Devamı

İnşaat Tamamlandığında Ayıplı Veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Olacağının Belli Olmasına Rağmen Üçüncü Kiş...

İnşaat Tamamlandığında Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Olacağının Belli Olmasına Rağmen Üçüncü Kişiye Yaptırılmasının Mümkün Olması  

Devamı

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanım Şekli Ve Zamanı...

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanım Şekli ve Zamanı

Devamı

Arsa Sahibinin Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Sözleşmeden Dönme Hakkı-  Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumlu...

Arsa Sahibinin Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Sözleşmeden Dönme Hakkı-  Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumluluk Borcunun Doğumu İçin Gerekli Şartlar

Devamı

Genel Olarak Dönme Hakkı Ve Kullanılmasının Şartları...

Genel Olarak Dönme Hakkı ve Kullanılmasının Şartları

Devamı

Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Haklar...

Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Haklar

Devamı

Müteahhidin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı...

Müteahhidin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı

Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi

Devamı

Arsa Sahibi, Yaptığı Muayene Neticesinde Veya çok Açık Olduğu için Herhangi Bir Muayeneye Gerek Kalmadan...

Arsa sahibi, yaptığı muayene neticesinde veya çok açık olduğu için herhangi bir muayeneye gerek kalmadan tespit ettiği ayıpları

Devamı

İnşaat Tamamlandığında Ayıplı Veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Olacağının Belli Olmasına Rağmen Üçüncü Kiş...

İnşaat Tamamlandığında Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Olacağının Belli Olmasına Rağmen Üçüncü Kişiye Yaptırılmasının Mümkün Olması  

Devamı

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanım Şekli Ve Zamanı...

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanım Şekli ve Zamanı

Devamı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi...

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi

Devamı

Arsa Sahibinin Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Sözleşmeden Dönme Hakkı-  Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumlu...

Arsa Sahibinin Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Sözleşmeden Dönme Hakkı-  Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumluluk Borcunun Doğumu İçin Gerekli Şartlar

Devamı

Genel Olarak Dönme Hakkı Ve Kullanılmasının Şartları...

Genel Olarak Dönme Hakkı ve Kullanılmasının Şartları

Devamı

Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Haklar...

Ayıba Karşı Sorumluluktan Doğan Haklar

Devamı

Müteahhidin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı...

Müteahhidin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Nedeniyle Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönme Hakkı

Devamı

Arsa Sahibinin Müteahhidin Temerrüdünden Doğan Seçimlik Hakları...

Arsa Sahibinin Müteahhidin Temerrüdünden Doğan Seçimlik Hakları

Devamı

İşverenin Aynen İfa Talep Etme Hakkı...

İşverenin Aynen İfa Talep Etme Hakkı

Devamı

Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi...

Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi

Devamı

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ...

İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Devamı

ARSA SAHİBİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ SONA E...

ARSA SAHİBİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDEN İLE İFANIN İMKÂNSIZLAŞMASI NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMESİ

Devamı

TARAFLAR, SÖZLEŞMEDE AKSİNE BİR HÜKÜM OLUP OLMADIĞI...

TARAFLAR, SÖZLEŞMEDE AKSİNE BİR HÜKÜM OLUP OLMADIĞI

Devamı

OLAĞANÜSTÜ HALLERİN, İNŞAATIN SÖZLEŞME ŞARTLARINDA TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI VEYA AŞIRI ŞEKİLDE GÜÇLEŞ...

OLAĞANÜSTÜ HALLERİN, İNŞAATIN SÖZLEŞME ŞARTLARINDA TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI VEYA AŞIRI ŞEKİLDE GÜÇLEŞTİRMESİ

Devamı

Yüklenici ile Akdedilen Ve Kat Karşılığı inşaat Yapımına ilişkin Olan Düzenleme şeklindeki Sözleşmenin F...

yüklenici ile akdedilen ve kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin olan düzenleme şeklindeki sözleşmenin feshine, sözleşmeden doğan sair dava ve talep haklarının saklı tutulmasına karar verilmesi

Devamı

MÜTEAHHİDİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYEN HALLER DOLAYISIYLA SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI...

MÜTEAHHİDİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYEN HALLER DOLAYISIYLA SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI

Devamı

Sözleşmenin Arsa Sahibi Tarafından Haklı Nedenlere Dayalı Olarak Fesih Edildiği Dosya Kapsamı Delillerle...

sözleşmenin arsa sahibi tarafından haklı nedenlere dayalı olarak fesih edildiği dosya kapsamı delillerle sabittir. Davacı yüklenici asıl davada yaptığı iş bedeli olarak (…) TL.nin tahsilini istemiş, mahkemece imara aykırı inşaat yapılması nedeniyle iş bedelinin talep edilemeyeceği gerekçesi

Devamı

ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN HAKLARI...

ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ NEDENİYLE MÜTEAHHİDİN HAKLARI

Devamı

Borçlar Kanunu’nun 360/1. Maddesine Göre, Yapılan şey iş Sahibinin Kullanamayacağı Ve Nisfet Kaidesine G...

Borçlar Kanunu’nun 360/1. maddesine göre, yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nisfet kaidesine göre kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu ve mukavele şartlarına muhalif olursa

Devamı

Arsa Sahibinin Müteahhidin Zararını Tazmini Suretiyle Sözleşmeyi Fesih Hakkı...

Arsa Sahibinin Müteahhidin Zararını Tazmini Suretiyle Sözleşmeyi Fesih Hakkı

Devamı

Uhsat Alınan Parsellerdeki inşaatlar Kararlaştırılan Sürede Tamamlanmadığı, Diğer Parseller için De Uzun...

uhsat alınan parsellerdeki inşaatlar kararlaştırılan sürede tamamlanmadığı, diğer parseller için de uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen ruhsat dahi alınmadığından BK’nun 107. maddesindeki süre verilmeksizin ve ihtara gerek olmaksızın fesih koşulları gerçekleştiğinden, davacı arsa sahiplerinin BK. 106 maddesinin ikinci fıkrasında yazılı seçimlik hakları doğmuştur. Davacılar da bu seçimlik haklarını sözleşmenin feshi ve menfi zararın tazmini şeklinde kullanmışlardır.

Devamı

Açılan Davadaki işlemlerin içinde Davacı Yüklenicinin Yaptığı inşaat Bedelinin Tahsili Talebi Bulunduğu ...

Açılan davadaki işlemlerin içinde davacı yüklenicinin yaptığı inşaat bedelinin tahsili talebi bulunduğu da düşünülerek mahkemece yapılması gereken iş; yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelini hesaplatmak, daha önce yükleniciye geçirilen arsa tapuları varsa bunların arsa sahiplerine iadesi koşuluyla fesih tasfiyesine göre bulunacak bu bedeli hüküm altına almak

Devamı

Düzenlenen Sözleşmenin Dördüncü Sahifesinde Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel Ve Cezayı Aşan G...

düzenlenen sözleşmenin dördüncü sahifesinde gecikme cezası olarak kararlaştırılan bedel ve cezayı aşan gecikme tazminatı ifaya bağlı müspet zarar kapsamındadır ve akdin feshi halinde dahi istenebileceğine dair sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Bu hale göre, sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı ve akdin feshi de talep edilip feshe karar verildiğinden gecikme tazminatı

Devamı

Dava Konusu inşaatın Ruhsata Aykırı Olarak Yapıldığı Ve şu Anda Bazı Bölümlerinin Kaçak Durumda Bulunduğ...

Dava konusu inşaatın ruhsata aykırı olarak yapıldığı ve şu anda bazı bölümlerinin kaçak durumda bulunduğu, yasal hale getirilmelerinin mümkün olup olmadığı araştırılmadığı gibi, sözleşmeye göre hangi bağımsız bölümlerin kime ait olduğunun mevcut duruma göre tespitinin de mümkün bulunmadığı

Devamı

Dava Borçlar Yasasının 355 Ve Devamı Maddelerinde Tanımlanan Eser Sözleşmesinin Bir Türünü Oluşturan Gay...

Dava Borçlar Yasasının 355 ve devamı maddelerinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türünü oluşturan gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Devamı

Arsa Payı Karşılığı inşaat Yapım Sözleşmesinin Feshi istemi...

arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi istemi

Devamı

Daire Edinmek Amacıyla Tapu Devretmiş, Ancak Daire Sahibi Olmadığı Gibi Arsanın üzerine üçüncü Kişilerce...

daire edinmek amacıyla tapu devretmiş, ancak daire sahibi olmadığı gibi arsanın üzerine üçüncü kişilerce kaçak yapılar oluşturulmuştur. Ruhsatsız, kaçak ve iddiaya göre de komşu parsellere tecavüzlü binaların yasallaşması

Devamı

Arsa üzerine Yapmış Olduğu inşaatın Bedeli Olarak Eksik Ve Ayıplı işler Tutarının Mahsubu...

arsa üzerine yapmış olduğu inşaatın bedeli olarak eksik ve ayıplı işler tutarının mahsubu

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmeleri Tarafların Anlaşması Veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebiliyor. Arsa Sa...

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile feshedilebiliyor. Arsa sahibi ile müteahhit karşılıklı anlaşarak kat karşılığı sözleşmesinin feshi

Devamı

Dava, Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu iptali Ve Tescil istemi...

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemi

Devamı

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmelerinin” Tamamı, Mahkemece Dava Dosyası Kapsamına Alınmamış ise...

kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin” tamamı, mahkemece dava dosyası kapsamına alınmamış ise

Devamı

Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesi Yapılmıştır. Bu Sözleşmenin 3. Maddesinde inşaatın Sözleş...

satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin 3. maddesinde inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde bitirilip anahtar teslimi olarak arsa sahibine teslimi

Devamı

Sözleşme Geriye Etkili Feshedilince; Yüklenicinin Arsa Sahipleri Yararına Yaptığı Bir Kısım imalat Varsa...

Sözleşme geriye etkili feshedilince; yüklenicinin arsa sahipleri yararına yaptığı bir kısım imalat varsa, bu imalatın bedeli, fesih kararının kesinleştiği tarihteki serbest piyasa rayicine göre hesaplanır.

Devamı

Arsa Payı Devri Karşılığı inşaat Sözleşmeleri Mahkeme Kararıyla Feshedilebilir...

Arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmeleri mahkeme kararıyla feshedilebilir

Devamı

inşaat Yapımı Kararlaştırılan Arsada Dava Dışı ...’nın Da Hissesi Mevcut Olup Akdin Feshi için Tüm Hisse...

inşaat yapımı kararlaştırılan arsada dava dışı ...’nın da hissesi mevcut olup akdin feshi için tüm hissedarların birlikte hareket etmeleri

Devamı

Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini...

Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Terkini

Devamı

MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ...

MÜTEAHHİDİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ

Devamı

Sözleşmenin Feshinde Menfi Zarar Talebi...

Sözleşmenin feshinde menfi zarar talebi

Devamı