İhale Fesihleri

İdarenin İhale Sözleşmesini Feshi   LİNK
Yüklenicinin İhale Sözleşmesini Feshi   LİNK
İhale Sözleşmesinin tasfiyesi   LİNK
İhale Sözleşmesinin Devredilmesi   LİNK
Kat karşılığı sözleşmesinin feshi   LİNK