Sözleşme Hukuku

 

       İHALE SÖZLEŞMELERİNDE YAŞANILAN SORUNLAR

Teminatlar    LİNK
Menfi Zarar    LİNK
Fiyat Farkları    LİNK
İş Programları    LİNK
Yer Teslimleri    LİNK
Revize Fiyatlar    LİNK
Süre Uzatımları    LİNK
Teknik Personel    LİNK
Yapı Kesin Hesap    LİNK
Gecikme Cezaları    LİNK
Muayene Kabuller    LİNK
Ayıplı Noksan işler    LİNK
Yeni birim fiyatlar    LİNK
Hakediş Kesintileri    LİNK
Geçici Kati Kabuller    LİNK
Projede Olmayan işler    LİNK
Birim Fiyatlı sözleşme    LİNK
Götürü Bedel sözleşme     LİNK
Sözleşme Dışı imalatlar    LİNK
Sözleşme Değişiklikleri    LİNK
İş Artışları / İş Eksilişleri    LİNK
İş Sürecinde Verilen Zararlar    LİNK
Yapım Sürecinde Verilen Zararlar    LİNK
Sözleşme Feshinde Oluşan Zararın Tahsili    LİNK